Doradztwo i analiza biznesowa

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości w różnych sektorach gospodarki pozwoliło nam dokładnie poznać potrzeby i specyfikę rynku.

Chętnie pomagamy przedsiębiorcą, znajdując optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wykonujemy

  • analizy finansowe
  • business plany
  • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
  • analizę wskaźnikową
  • analizę sprzedaży i kosztów
  • analizę płynności finansowej
  • analizę nakładów inwestycyjnych