FAQ

 1. Czym charakteryzuje się biuro rachunkowe ABMA?

  Nasze biuro charakteryzuje przede wszystkim rzetelne podejście do każdej ze spraw, z którymi zwracają się do nas Klienci. Za ważne cechy dla specjalistów od księgowości uważamy dyskrecję, partnerskie relacje z Klientem oraz stałą dbałość o samokształcenie i aktywne współuczestniczenie w kontrolach podatkowych.

 2. Czy przesyłane przeze mnie informacje są bezpieczne?

  Standardem usług rachunkowych świadczonych w biurach w Bydgoszczy i Żninie jest najwyższa troska o ochronę i bezpieczeństwo powierzanych nam danych. Między innymi z tego powodu nasza kadra cieszy się pełnym zaufaniem coraz większej liczby Klientów.

 3. Jakie dokumenty należy posiadać przy kontakcie z biurem rachunkowym ABMA?

  • Firmy prosperujące:

   Przy pierwszym kontakcie z naszym biurem należy przedstawić firmę, NIP, wybrane zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym, wysokość składki ZUS, ilość pracowników oraz ilość środków trwałych. Na podstawie tych informacji otrzymują Państwo listę dokumentów do dostarczenia w celu kontynuowania rozliczeń.

  • Firmy nowo powstałe:

   W przypadku firm, które dopiero mają rozpocząć działalność, wykaz dokumentów jest przygotowywany przez biuro indywidualnie w uzgodnieniu z właścicielem lub prezesem.

  • W kolejnych wizytach należy dostarczyć dokumenty źródłowe, tj. faktury, wyciągi bankowe, czas pracy pracowników oraz wszelkie dokumenty wskazane przez biuro w oparciu o rodzaj działalności.
 4. Jaki jest koszt usług biura?

  Nasze, zawsze najwyższej jakości, usługi rachunkowe wyceniane są indywidualnie. Na wysokość opłaty wpływa m.in. specyfika firmy, miesięczna ilość dokumentów źródłowych oraz poziom zatrudnienia. Klientom decydującym się na zawarcie stałej umowy proponujemy bonifikatę w postaci jednomiesięcznej opłaty standardowej.

 5. Jaki jest zakres usług firmy?

  Nasze usługi rachunkowe obejmują wsparcie z zakresu księgowości, doradztwa gospodarczego, a także kadr i płac. Każdy Klient może liczyć na stały kontakt z indywidualnie przydzielonym, doświadczonym Opiekunem. Więcej informacji na temat oferty biura ABMA znajdą Państwo pod adresami:

 6. W jaki sposób biuro rachunkowe ABMA przesyła przygotowane dokumenty?

  Wszelkie deklaracje oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS składane są przez nasze biuro elektronicznie, po otrzymaniu stosownego upoważnieniu. Do Państwa należy zatem wyłącznie terminowe dokonywanie opłat, bez konieczności odwiedzania tych instytucji osobiście.

 7. Jakiego dnia powinny być przesyłane dokumenty do biura?

  Dla owocnej i satysfakcjonującej współpracy z naszym biurem rachunkowym istotne jest terminowe dostarczenie dokumentów, najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Dostarczenie dokumentów w powyższym czasie umożliwia sprawne rozliczenie i szybką informację o uzyskanym wyniku w danym miesiącu.

 8. Mam dodatkowe pytania, jak można się z wami skontaktować?

  Szczegółowe wskazówki o tym, jak dotrzeć do naszych biur rachunkowych w Bydgoszczy i Żninie znajdą Państwo na naszej stronie kontaktowej. Nasi pracownicy odpowiadają na telefony pod numerami: 693164171 (wszystkie lokalizacje), 53 302 12 52 (Żnin) oraz 727720600 (Bydgoszcz) w dni powszednie między godziną 8.00 a 18.00. Serdecznie zapraszamy także do kontaktu na adresy e-mail: biuroabma@wp.pl, biuro@abma-księgowosc.pl oraz abmabydgoszcz@wp.pl.