JPK

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony 1lipca 2016 roku. W tym roku obowiązkiem przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy. Nasze biuro rachunkowe przygotowuje JPK już od 01.01.2017 kiedy to tym obowiązkiem zostali objęci mali przedsiębiorcy. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i fachowej wiedzy bez problemu przygotowujemy i wysyłamy plik JPK każdego klienta.