Kadry

Prowadzenie działalności, która zatrudnia pracowników to duża odpowiedzialność. Różne instytucje państwowe takie jak ZUS, GUS, Urząd Skarbowy, PFRON itp. dokładają nam dużo obowiązków, które musimy znać i spełniać. Chcąc pomóc Państwu w prowadzeniu działalności oferujemy aktualną wiedzę w zakresie przestrzegania wszystkich przepisów. Dzięki nam Przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na prowadzeniu swojej działalności.

 • Wyliczamy urlop wypoczynkowy, macierzyński oraz zwolnienia chorobowe.
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników.
 • Przygotowujemy dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia.
 • Zajmujemy się rejestrem badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Analizujemy sytuację firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Obsługujemy osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych oraz przygotowujemy projekty tych dokumentów (umowy zlecenia i agencyjne, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, a także autorskie umowy o dzieło).
 • Obsługujemy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Ponadto zajmujemy się przygotowaniem listy płac:

 • Wysyłamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS.
 • Wykonujemy całoroczne i miesięczne obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R).
 • Uzupełniamy druki ZUS RMUA.
 • Opracowujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 • Sporządzamy obowiązującą sprawozdawczość.